เกี่ยวกับเรา

3D-Character1

ประวัติบริษัท

บริษัท ไอเดียล โกลบ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 ดำเนินธุรกิจโดยยึดเป้าหมายหลักคือ การมอบบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ในการจัดหาวัสดุที่ใช้ในคลีนรูม และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต เราให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการจัดหาเครื่องแต่งกายเฉพาะสำหรับคลีนรูม บรรจุภัณฑ์ และการจัดการกับเครื่องมือเครื่องใช้ภายในห้องคลีนรูม

เราภาคภูมิใจในบริการที่ครบครันในที่เดียว (one stop service) โดยอาศัยเครือข่ายของเราที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงทั้งในด้านของขนาดและประสบการณ์ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจในด้านการให้บริการตามความต้องการที่หลากหลาย

ความมุ่งมั่นเพื่อลูกค้าในอีกก้าวของเราคือ การพัฒนาทางด้านการผลิต และการจำหน่ายสินค้าที่ได้เลือกสรรโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของคลีนรูม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าเหล่านี้ได้รับการรับรองด้วยระบบการทดสอบขั้นสูงและคณะผู้ทำงานทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง

เราให้สัญญากับลูกค้าว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้เราจะเพิ่มบริการทางด้านอื่นๆ อาทิ การวิเคราะห์และแนะนำวิธีการแก้ปัญหา การให้การอบรมในเรื่องเกี่ยวกับห้องคลีนรูม ฯลฯ